Masterplan Karakter

Masterplan Karakter
Masterplan Karakter
Masterplan Karakter
Masterplan Karakter

Karakter is een gespecialiseerd kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis met verschillende locaties in Gelderland en Overijssel. Op het terrein aan de Horalaan in Ede zullen de voorzieningen worden vernieuwd en uitgebreid. Het masterplan dat wij hiervoor hebben gemaakt gaat uit van de zorg- en huisvestingsvisie van Karakter. De landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving zijn als inspiratiebron genomen voor de toekomstige ontwikkelingen, maar er is ook ruimte gezocht voor vernieuwing.

Het masterplan geeft het terrein een sterke ruimtelijke structuur en sluit zorgvuldig aan op de waardevolle omgeving. Het is gericht op de lange termijn en kan groei en veranderingen in de toekomst opvangen. Het dunningsplan dat zorgvuldig is afgestemd op de visie, is inmiddels uitgevoerd. De herwonnen ruimtelijk kwaliteit wordt enthousiast waargenomen. Inmiddels hebben wij ook een groenbeheerplan opgesteld en is het sterrenbos heringericht.

Zorgterreinen Ruimtelijke visie
Masterplan Karakter

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024