Dunning versus Masterplan

Het dunningsplan voor de zorglocatie van Karakter in Ede is zorgvuldig afgestemd op het masterplan dat wij eerder opstelden. Door heel gericht bomen en onderbeplanting weg te halen of te snoeien, dan wel te sparen of juist vrij te zetten wordt aan kwaliteit gewonnen en op onderhoudskosten flink bespaard. De terugverdientijd van deze actie is per direct wegens de gerealiseerde houtopbrengst. 

Een vitale groene omgeving draagt direct bij aan een beter zorgklimaat. Een goed onderhouds-en beheerplan speelt in op de te verwachten leeftijdsduur van bomen en maakt geleidelijke verjonging mogelijk. In het dunningsplan zijn toekomstbomen aangewezen, maar zijn ook bomen gemarkeerd waarvoor de tijd rijp is voor de kap. Een inspectieronde na de dunning maakte duidelijk, dat sommige gekapte bomen van binnen al aan het rotten waren.

Dunning versus Masterplan
Dunning versus Masterplan
Dunning versus Masterplan
Dunning versus Masterplan
Dunning versus Masterplan

Vollmer+partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685