Groenbeheerplan Karakter

Voor de bosrijke zorglocatie van Karakter in Ede is door ons een groenbeheerplan opgesteld. Het plan volgt het format:

Wat heb ik? Wat wil ik? Hoe bereik ik dit? Hoe behoud ik dit?

Het terrein is onderscheiden in drie zones: het sterrenbos, de natuurzone, de centrale parkzone en de inpassingszone. Per zone is het beheer van bomen en heesters beschreven, toegespitst op het gewenste eindbeeld. In het sterrenbos zal het beeld gaan overheersen van mooie stammen, zonder onderbegroeiing. De natuurzone kent zeer veel diversiteit: in leeftijd, soorten, onderbegroeiing en open-dicht verhouding. De centrale parkzone wordt een verstild bos, zonder de dynamiek en rommeligheid van een bos. In de inpassingszones wordt vorm gegeven aan de randen: overgangen naar gebouwen, het wegwerken van schuurtjes en andere bijgebouwen, inpassen van parkeren etc. 

Het beheerplan is nauw verweven met het masterplan en het beeldkwaliteitplan dat wij eerder opstelden. Ook ligt het in het verlengde van het compensatieplan voor ingeplande kap. Zie ook zinvol besparen op onderhoud

 

 

Onderbouwingen en adviezen
Groenbeheerplan Karakter
Groenbeheerplan Karakter
Groenbeheerplan Karakter
Groenbeheerplan Karakter
Groenbeheerplan Karakter

Vollmer+partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685