Herinrichting sterrenbos, Ede

Herinrichting sterrenbos, Ede
Herinrichting sterrenbos, Ede
Herinrichting sterrenbos, Ede
Herinrichting sterrenbos, Ede

Een historisch sterrenbos is in ere hersteld op het terrein van Karakter. Met oog voor de cultuurhistorie zijn veelgebruikte looproutes door het bos verduidelijkt en verbeterd en zijn historische paden hersteld. Daarbij is zoveel mogelijk kostenbesparend en duurzaam te werk gegaan door gebruik te maken van vrijgekomen materialen (sloopmateriaal zusterflat).

Het bos heeft met de herinrichting in belangrijke mate aan verblijfskwaliteit gewonnen. De route door het bos wordt intensief gebruikt door de kinderen die verblijven op het terrein voor Kind- en Jeugdpsychiatrie. Het is een korte, maar ook veilige route tussen wooneenheden en school met sportveld, want auto's en fietsers maken gebruik van de asfaltwegen. De routes zijn zo uitgestippeld dat de kliniek die ook tussen woningen en school ligt, een eigen parcours heeft.

De betekenisvolle opwaardering van het sterrenbos als aangenaam wandelbos, speelaanleiding en prettige verbinding tussen functies draagt bij aan het realiseren van een helende omgeving. Het sterrenbos maakt onderdeel uit van een groter terrein, waarvoor wij het masterplan hebben opgesteld.

"Paden bevallen goed. Met de koningsspelen liep het parcours van het schoolplein en over de 'rotonde' terug. Grappig om te zien", aldus de projectleider Vastgoed van Karakter.

Herinrichting sterrenbos, Ede

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024