De Havens Nooitgedacht

De Havens Nooitgedacht
De Havens Nooitgedacht
De Havens Nooitgedacht
De Havens Nooitgedacht

De ontwerpvisie die wij samen met agNOVAarchitecten hebben gemaakt voorziet in een flexibel, gefaseerd plan voor zorgwoningen in Nooitgedacht. De woningen zijn bestemd voor senioren met meervoudig verstandelijke en fysieke beperkingen. Het plan geeft een zorgvuldige vertaling aan het programma, dat bovenal vanuit het perspectief van de bewonersbeleving is geschreven.

Wij hebben de inrichting van het terrein rond de Havens, alsmede het terrein rond het Hoofdgebouw verder uitgewerkt. Belangrijk uitgangspunt is de zorgvuldige en vanzelfsprekende inpassingen van beide ontwikkellocaties in het reeds bestaande landschap van Nooitgedacht en de reeds tot uitvoer gebrachte ontwikkelingen in de directe nabijheid.

Met het zorgvuldig inpassen van woningen hebben wij op diverse zorgterreinen ervaring opgedaan. Het heeft onze aandacht voor aspecten van Healing Environment versterkt. Met agNOVA architecten werken wij ook samen aan Het Nieuwe Beekdal in Heelsum en aan Huis in de Duinen in Zandvoort. 

Zorgterreinen Ruimtelijke visie Inrichtingsplan Healing Environment
De Havens Nooitgedacht

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685