Huis in de duinen, Zandvoort

‘Huis in de Duinen’ in Zandvoort wordt in opdracht van Woonzorg Nederland verbouwd en vernieuwd. Voor de directe omgeving zijn wij gevraagd een plan te maken. De bijzondere ligging in de duinen biedt mooie aanknopingspunten om een weldadige leefomgeving te realiseren.

Voor dit zorgproject werken we samen met agnova architecten met wie wij ook werken aan het plan voor psychogeriatrisch wonen in Heelsum, de nieuwbouw van woningen voor senioren met meervoudig verstandelijke en fysieke beperkingen in Nooitgedacht en de transformatie van de Marienburg in Soest.

Zorgterreinen Inrichtingsplan
Huis in de duinen, Zandvoort
Huis in de duinen, Zandvoort
Huis in de duinen, Zandvoort
Huis in de duinen, Zandvoort

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685