Huis in de duinen, Zandvoort

‘Huis in de Duinen’ in Zandvoort is in opdracht van Woonzorg Nederland verbouwd en vernieuwd. De bijzondere ligging in de duinen biedt mooie aanknopingspunten om een weldadige leefomgeving te realiseren. Het inrichtingssplan beoogt niet alleen een aantrekkelijke omgeving voor bewoners, medewerkers en bezoekers. Het nieuwe Huis in de Duinen is er straks ook voor omwonenden.  

Met de nieuwe plannen komt het Huis in de Duinen echt ín de duinen te staan. Deze duinen worden gecreëerd door ophogingen met zand. Het hiervoor gebruikte zand komt van het terrein zelf. Enerzijds wordt dit aangevoerd vanuit de zanddepots die op dit moment aanwezig zijn. Anderzijds komt dit uit de te ontgraven wadi’s. Deze wadi’s komen tussen de duinen in te liggen en zijn een duurzaam alternatief voor het afvoeren en infiltreren van hemelwater. Is bij de inrichting direct rond de gebouwen vooral de sfeer van de duinen beoogd, aan de randen is het duinlandschap met specifieke duinbeplanting ingericht.

Als eerste locatie binnen Kennemerhart maakt Huis in de Duinen gebruik van leefcirkels. Deze vorm van domotica biedt ouderen met een gevorderde dementie meer mogelijkheden om zich vrijer te kunnen bewegen binnen het gebouw en waar dat mogelijk is ook daarbuiten. Om een geliefd ommetje in de tuin te kunnen maken wordt tussen de gebouwen een goed begaanbaar, obstakelvrij hoofdpad aangelegd. In het golvende landschap is dit pad overal vlak en horizontaal.

De gehele transformatie heeft ongeveer twee jaar in beslag genomen. Voor dit zorgproject werken we samen met AGNOVA Architecten met wie wij ook realiseerden: het plan voor psychogeriatrisch wonen in Heelsum, en de transformatie van de Marienburg in Soest.

Naast genoemde partijen zijn andere betrokken partners bij dit project oa: Kennemerhart, Hillen & Roosen, Hartekamp, De Groene Jongens.

Zorgterreinen Actueel Ontmoeting en recreatie Inrichtingsplan Inclusieve samenleving Healing Environment
Huis in de duinen, Zandvoort
Huis in de duinen, Zandvoort
Huis in de duinen, Zandvoort
Huis in de duinen, Zandvoort
Huis in de duinen, Zandvoort

Vollmer+partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl               

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685