Zorgpark landgoed Veldwijk, Ermelo

Zorgpark landgoed Veldwijk, Ermelo
Moodboard Zorgpark
Zorgpark landgoed Veldwijk, Ermelo
Overzichtskaart zorggebouwen
Zorgpark landgoed Veldwijk, Ermelo
Het Zorgpark is onderdeel van het Masterplan

Zorgpark Veldwijk is een bijzondere omgeving in het zuidwestelijk deel van het oude landgoed. De locatie is rijk aan mooie bomen, groene vergezichten en oude monumenten zoals de boerderij de Heuvel en de parkvilla de Wissel. Deze sporen uit het verleden worden gehandhaafd en aangevuld met groen, passende gebouwen en betere paden en wegen. Samen vormen zij een groen en landschappelijk geheel dat een optimale omgeving biedt voor zorgverlening. GGz Centraal wil in dit gebied enkele nieuwe zorggebouwen realiseren die zorgvuldig worden ingepast in de groene omgeving. Daarnaast wordt er ruimte geboden voor wonen, onder andere bij de herbestemming van de oude monumenten.

Het zorgpark krijgt een open en toegankelijk karakter, ook voor buitenstaanders en omwonenden. Centraal in het gebied komt een park dat ruimte biedt aan verblijf en ontmoeting en rijk is aan diverse voorzieningen en leuke plekken. Het rustige en landschappelijke karakter blijft daarbij gehandhaafd, mede dankzij de landschappelijke inpassing van wegen en parkeerplaatsen. In het stedenbouwkundig plan is daarnaast veel zorg besteed aan het groen en aan duurzaamheid. 

Op de website van GGz Centraal vindt u naast een kort gesprek met Tom Bullens ook interviews met Leen Kievit, directeur bedrijfsvoering van GGz Centraal in de regio Veluwe & Veluwe Vallei, en met Rick Hendrickx, planoloog bij adviesbureau SAB.

Het zorgpark maakt onderdeel uit van het door ons opgestelde Masterplan voor landgoed Veldwijk. Zie ook andere transformaties van zorgterreinen waaraan wij werken. 

Zorgterreinen Erfgoed Actueel Ruimtelijke visie Landgoed en Campus Klimaatadaptatie / natuurinclusie Healing Environment
Zorgpark landgoed Veldwijk, Ermelo

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685