Veiligheidsplan Monsterseweg

Veiligheidsplan Monsterseweg
Veiligheidsplan Monsterseweg
Veiligheidsplan Monsterseweg
Veiligheidsplan Monsterseweg

Zo weldadig als groen kan zijn, zo sterk kan het bijdragen aan gevoelens van onveiligheid als het te weinig overzicht biedt op plekken waar dat wenselijk is. Recent zijn er op de locatie Monsterseweg geluiden te horen over een gevoel van onveiligheid onder de bewoners en het personeel. Het vele dichte groen wordt als één van de oorzaken gezien. Parnassia Bavo Groep heeft daarop een verbetertraject opgezet en ons gevraagd om voorstellen te doen voor verbetering van de buitenruimte. 

 

Wij hebben een afgewogen plan van aanpak gemaakt om de veiligheid te verbeteren. Daarbij zijn we de gebiedseigen kwaliteit niet uit het oog verloren. We hebben ingrepen juist benut om de fraaie parksfeer verder uit te bouwen op de locatie. De voorgestelde maatregelen zijn gebaseerd op input van vertegenwoordigers van de zorginstelling en de cliëntenraad en op onze eigen waarnemingen overdag en in het donker. Ook is overleg gevoerd met adviseurs op het gebied van veiligheid (Twijnstra Gudde, TNO). 

De maatregelen hebben onze visie voor het gehele terrein aangescherpt, maar ons ook nieuwe inzichten verschaft die we meenemen in onze toolbox Healing Environment.

Zorgterreinen Onderbouwingen en adviezen
Veiligheidsplan Monsterseweg

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685