Landschappelijke inpassing zonnevelden

Wij zijn bij een aantal initiatieven voor zonneparken betrokken en maken daar landschappelijke inpassingsplannen voor en ruimtelijke onderbouwingen. Het realiseren van zonneparken is noodzakelijk om de overheidsdoelstellingen te behalen. Natuurlijk moeten in eerste instantie bestaande daken zoveel mogelijk worden benut, maar het alleen toestaan van zonnepanelen op daken is helaas niet voldoende.

Bij de landschappelijke inpassing van zonneparken houden we rekening met de kenmerken van het landschap en met de aanwezige (historische) landschapselementen. Verhoging van de biodiversiteit en versterking van de recreatieve waarde zijn hierbij belangrijk. Zonnevelden worden groen ingepast met landschappelijke randen, zodat het zicht op de constructie wordt afgeschermd en er tevens een ecologische plus kan worden bereikt. Denk hierbij aan rietkragen langs de oevers, plaatselijke opslag van enkele bomen of struiken, kruidenrijk grasland en extensieve begrazing door schapen. Ook de recreatieve ontsluiting van het landelijk gebied kan met de aanleg van padenstelsels met de aanleg van zonneparken worden verbeterd.

Zie ook het ons onderzoek voor de Galecopperzoom. Voor de provincie Utrecht hebben wij een workshop georganiseerd over de inpassing van zonne-energie in het landschap op een manier die recht doet aan het landschap en de omgeving.

Energielandschappen Regio’s Onderbouwingen en adviezen Klimaat / duurzaamheid Landelijke transformatie
Landschappelijke inpassing zonnevelden
Landschappelijke inpassing zonnevelden
Landschappelijke inpassing zonnevelden
Landschappelijke inpassing zonnevelden
Landschappelijke inpassing zonnevelden

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685