Inrichtingsplan De Regentes

Inrichtingsplan De Regentes
Inrichtingsplan De Regentes
Inrichtingsplan De Regentes

In het inrichtingsplan voor de Regentes (voorheen Vinckebuurt) in Uithoorn wordt nadere uitwerking gegeven aan het stedenbouwkundig plan. Fraaie buitenruimten maken een belangrijk deel uit van de transformatie van twee voormalige bedrijfslocaties tot een nieuw woongebied.

De Wilhelminakade behoudt zijn uitstraling als een groen singelmilieu, dat eindigt in het plein rond de Thamerkerk.

De groene pleinen in de woonbuurten herbergen elk een speelplek, uitgewerkt als een open (kunst)grasveld, omzoomd door een zitrand en ingedeeld met enkele speeltoestellen. De overige woonstraten krijgen een heldere indeling met een consequent ritme van straatbomen en hagen als erfafscheiding. Het plantsoen langs de Thamerweg zal worden versterkt met extra boombeplanting en een nieuwe speelvoorziening. Naast de openbare ruimte doet het Inrichtingsplan ook uitspraken over de collectieve parkeerhoven, die zich met name voordoen aan de oostzijde van de Vinckebuurt. Deze hoven hebben ieder een eigen karakter om tot een duidelijk onderscheid te komen.

Naast het inrichtingsplan is ook het stedenbouwkundig matenplan en het bestemmingsplan door ons opgesteld. Het bestemmingsplan is recent vastgesteld. 

Woongebieden Inrichtingsplan
Inrichtingsplan De Regentes

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024