Bestemmingsplan Vinckebuurt

Bestemmingsplan Vinckebuurt
Bestemmingsplan Vinckebuurt
Bestemmingsplan Vinckebuurt
Bestemmingsplan Vinckebuurt

Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor de Vinckebuurt in Uithoorn zijn vastgesteld. Door uitplaatsing van industriële bedrijvigheid in de Vinckebuurt is de kans ontstaan om dit deel van Uithoorn te revitaliseren. Het gaat daarbij om de Vleeschhoek, het Campinaterrein en het gedeelte van het Cindu-terrein, dat bij het plan betrokken is. Bouwfonds Ontwikkeling en Zeeman Vastgoed hebben de handen ineen geslagen om samen met de gemeente Uithoorn de Vinckebuurt aan te pakken en dit gebied tot een nieuw en vitaal woongebied te maken. Dit is het plan De Regentes geworden.


In 2010 is door ons een stedenbouwkundig plan en een inrichtingsplan afgerond. Op basis daarvan hebben de gemeente en de ontwikkelaars een samenwerkingsovereenkomst en een exploitatieovereenkomst gesloten. Het stedenbouwkundig plan dient als onderlegger voor dit bestemmingsplan. 

 

Ruimtelijke ordening
Bestemmingsplan Vinckebuurt

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685