De Regentes, Uithoorn

De Regentes, Uithoorn
De Regentes, Uithoorn
De Regentes, Uithoorn
De Regentes, Uithoorn
Woonhofje met doorzicht naar de Thamerkerk, foto: Rufus de Vries

Twee voormalige bedrijfslocaties aan de Amstel worden getransformeerd tot een nieuw en vitaal woongebied: de Vinckebuurt in Uithoorn. Verschillende deelgebieden zijn inmiddels gefaseerd gerealiseerd: De Regentes en Allure aan de Amstel. Het zorgvuldig ingepaste plan biedt Uithoorn een uitgelezen kans om zich langs de Amstel te presenteren. Met name het Amstellint draagt bij aan nieuw allure.

Het plan voorziet in interessante woongebieden met een woningaanbod dat is afgestemd op toekomstige behoeftes. De stedenbouwkundige structuur bestaat uit een heldere reeks van basiselementen. De Wilhelminakade/ Amsteloevers verbinden de Vinckebuurt met het centrum van Uithoorn. De parallel daaraan gelegen Thamerweg vormt de noordelijke begrenzing van de Vinckebuurt. Een stelsel van verbindende assen tussen het woongebied en de Amstel wordt gevormd door aan twee bestaande wegen vijf nieuwe doorsteken toe te voegen. Twee groene plantsoenen vormen het hart en het rustpunt van de woonbuurtjes. De openbare ruimte en de woonhofjes zijn in het inrichtingsplan verder uitgewerkt. In voldoende speelmoglijkheden voor kinderen is daarbij ruim voorzien.

Het bestemmingsplan dat is vastgesteld is ook door ons opgesteld.

Woongebieden Centra Stedenbouwkundig plan Stedelijke transformatie
De Regentes, Uithoorn

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685