Inpassing agrarisch cluster

Inpassing agrarisch cluster
Inpassing agrarisch cluster
Inpassing agrarisch cluster

De gemeente Wijdemeren is bezig met de ontwikkeling van het woongebied Overmeer-Zuid te Nederhorst den Berg. Binnen deze ontwikkeling is geen plek meer voor het agrarische bedrijf van de familie Pouw. De gemeente, de provincie Noord-Holland en de eigenaar zijn de verplaatsing van het bedrijf overeengekomen.

In het inpassingsplan wordt stapsgewijs de locatiekeuze, de inpassing van het erf in de omgeving en de inrichting ervan verantwoord. Daarbij hebben we goed gekeken naar de typologie van de erven uit de omgeving en de karakteristieke opbouw van het landschap. Op basis van het inpassingsplan is door ons ook een nieuw bestemmingsplanopgesteld.

De typologie van erfbebouwing speelt ook bij andere opgaven een rol, zoals bij de inrichting van het boerenerf rond WWA De Heuvel, en het opstellen van de ruimtelijke voorwaarden voor plattelandswoningen in Groenekan en Wijdemeren.

Buitengebieden Onderbouwingen en adviezen Landelijke transformatie
Inpassing agrarisch cluster

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685