IKC Berkelwijk en omgeving, Leusden

IKC Berkelwijk en omgeving, Leusden
IKC Berkelwijk en omgeving, Leusden
IKC Berkelwijk en omgeving, Leusden
IKC Berkelwijk en omgeving, Leusden

Oude schoolgebouwen zijn gesloopt en vervangen door één nieuw gebouw. In dit kindcentrum (ontworpen door AGNOVA Architecten) zijn twee basisscholen en een kinderopvangschoolgebouw gecombineerd. Er is zo ruimte vrijgekomen voor betere speel-, groen- en  parkeervoorzieningen. De inrichting van de buitenruimte rond dit nieuwe gebouw hebben wij met plezier ter hand genomen. Groen onderwijs wordt in de omgeving rond de school gecombineerd met een groot speelplein, met 'zoen en zoef'  en voldoende parkeergelegenheden.

Bomen zijn zoveel mogelijk behouden en ook zijn mooie bomen toegevoegd, zoals fruitbomen, boomhazelaar en een tamme kastanje. In de verhoogde borders zijn bloeiende planten aangebracht die hier bovenuit groeien en opvallen door hun mooie bloei. De planten zijn wintergroen, zodat ze in de winterperiode toch voor een groene aanblik zorgen.

Voor de scholen van onze kinderen hebben wij ons ingezet om op MVO-basis de omgeving te vergroenen en meer uitdagend te maken voor spel en beweging. Zie Aloysiusschool Amersfoort en de Ludgerschool Utrecht.

IKC Berkelwijk en omgeving, Leusden

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024