Stedenbouwkundig plan bedrijventerrein Haarbrug-Zuid

Wethouder Nagel noemt het 'het visitekaartje van het dorp': het nieuwe bedrijventerrein Haarbrug-Zuid. Het ontwerp dat wij hiervoor hebben gemaakt is in brede kring goed ontvangen en dat is niet vanzelfsprkend voor een nieuw bedrijventerrein op een landschappelijkgevoelige plek. Het is een duurzaam plan: niet alleen is het volledig in het landschap geïntegreerd, het gaat ook uit van intensief ruimtegebruik. De nuchtere, bedrijfsmatige inbreng van de toekomstige gebruikers bleek bovendien een waardevolle aanvulling bij het maken van een slijtvast plan.

Haarbrug-Zuid vormt een kwalitatief hoogwaardige overgang naar het Nationaal Landschap Arkemheen en Eemland; een "oerhollands" landschap van open polders en weidse vergezichten. De opbouw van dit bijzondere landschap is zorgvuldig bestudeerd en op een vanzelfsprekende manier vertaald in het plan. De kwaliteitsvolle groen- en waterstructuur waarmee het plan wordt omzoomd, heeft zowel een hoge ecologische als recreatieve waarde. De lange lijnen, die zo kenmerkend zijn voor het veenweidegebied, zijn vertaald in het stratenpatroon en worden versterkt door bomenrijen die de lengte van het gebied overspannen. Langs het bestaande bebouwingslint ritmeren bomencoulissen het beeld, passend bij de kleinschaligheid van de lintbebouwing.

De inrichting van het terrein is helder, functioneel en flexibel, breed getoetst aan de gebruikers en vervolgens verrijkt met duurzame maatregelen, zoals het gebruik van restwarmte en intensieve parkeeroplossingen. Zie ook het beeldkwaliteitplan en bestemmingsplan Haarbrug-Zuid.

Werklocaties Stedenbouwkundig plan In samenspraak
Stedenbouwkundig plan bedrijventerrein Haarbrug-Zuid
Stedenbouwkundig plan bedrijventerrein Haarbrug-Zuid
Stedenbouwkundig plan bedrijventerrein Haarbrug-Zuid
Stedenbouwkundig plan bedrijventerrein Haarbrug-Zuid
Stedenbouwkundig plan bedrijventerrein Haarbrug-Zuid

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685