Bestemmingsplan Haarbrug-Zuid

Bestemmingsplan Haarbrug-Zuid
Bestemmingsplan Haarbrug-Zuid
Bestemmingsplan Haarbrug-Zuid
Bestemmingsplan Haarbrug-Zuid

Haarbrug-Zuid wordt een bedrijventerrein ‘nieuwe stijl’. In het stedenbouwkundige plan is bijzondere aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing en aan een duurzame, kwalitatief hoogwaardige uitwerking van de inrichting van het terrein en de uitwerking van de gebouwen. Een intensieve afstemming tussen gemeente, toekomstige gebruikers en bewoners is aan het plan vooraf gegaan.

 

Het stedenbouwkundige plan vormt de basis voor het bestemmingsplan, dat onlangs onherroepelijk is geworden. Hierin is een zorgvuldige vertaling gegeven aan de voorgestelde (milieu)zonering en aan de regels benoemd in het beeldkwaliteitplan. Vollmer & Partners is eindverantwoordelijke voor diverse onderzoeken,  betreffende archeologie en bodem, flora-en fauna, externe veiligheid, watertoets, akoestische aspecten, luchtkwaliteit en geur. Verder hebben wij de gemeente gedurende de planprocedure ondersteund in de verantwoording richting de provincie Utrecht, belangenorganisaties en andere partijen, onder andere ten aanzien de landschappelijke inpassing in het nationaal Landschap (Arkemheen-Eemland) en het actuele beleid ten aanzien van bedrijfslocaties.

 

Dat de komst van Haarbrug-Zuid, op een landschappelijk zeer gevoelige plek, op een breed draagvlak mag rekenen is een prestatie van formaat. 

 

Ruimtelijke ordening
Bestemmingsplan Haarbrug-Zuid

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685