Beeldkwaliteitplan Haarbrug-Zuid

Beeldkwaliteitplan Haarbrug-Zuid
Beeldkwaliteitplan Haarbrug-Zuid
Beeldkwaliteitplan Haarbrug-Zuid
Beeldkwaliteitplan Haarbrug-Zuid

Buitenruimte en bebouwing worden in het beeldkwaliteitplan voor Haarbrug-Zuid als één geheel opgevat en krijgen in het plan evenveel aandacht. De overgangen van binnen naar buiten zijn exact bepaald voor de kleine schaal (openbaar-privé), maar ook voor de grote schaal (terrein-landschap). Omdat een keur aan bedrijven zich op het terrein zal vestigen is een bondige set randvoorwaarden voor de bebouwing opgesteld.  De regels zijn helder en sturend, maar  bieden voldoende flexibiliteit voor een individuele vertaling. 

De duurzame principes uit het stedenbouwkundig plan zijn in het beeldkwaliteitplan doorvertaald en worden zichtbaar in parkeeroplossingen,  de terreininrichting en de groen- en waterstructuren.  De binnenstraten zijn compact en de drassige randgebieden ruim om zo mooie overgangen naar het landschap te vormen. Het parkeren vindt plaats op eigen terrein en is deels gesitueerd in, op, of onder de bebouwing. Voor de architectonische uitwerking is een kleur- en materiaalpalet opgesteld van baksteen in combinatie met beplating. Een kloeke bakstenen plint is ingezet als bindend element die bovendien de lange lijnen in het gebied versterken. Een echo van het landschap.

Beeldkwaliteit
Beeldkwaliteitplan Haarbrug-Zuid

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685