Buitengebied in beweging

Buitengebied in beweging
Buitengebied in beweging
Buitengebied in beweging

Het buitengebied van Nederland verandert. Steeds vaker maakt het traditionele boerenbedrijf plaats voor andere vormen van bedrijvigheid. Deze nieuwe activiteiten vragen om een zorgvuldige ruimtelijke inpassing in de bestaande omgeving. Meestal is die bestaande omgeving een vorm van lintbebouwing.

Bestemmingsplanwijzigingen, ruimtelijke onderbouwingen, stedenbouwkundige plannen hebben we voor verschillende 'in-het-lint'ontwikkelingen gemaakt.

Veranderingen bieden ook kansen om het landschap en de beleving ervan te versterken. Dit is waar we bij iedere opgave naar streven, of het nu gaat om het toevoegen van een plattelandswoning, een Bed & Breakfast, een mini-camping, een zorgboerderij , een kinderdagverblijf of een bedrijfsverplaatsing.

 

 

Buitengebied in beweging

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024