BP Natuurbegraafplaats Drenthe

Het bestemmingsplan natuurbegraafplaats Uteringsweg is door ons opgesteld om de ontwikkeling van een natuurbegraafplaats Drenthe nabij Grolloo mogelijk te maken. Het plangebied bestaat uit voormalig productiebos van acaciahout. Het ontwerp voor de natuurbegraafplaats voorziet in een transformatie van dit bos naar meer inheems bos met rijkere natuurwaarde.

Voor het inrichtingsplan van de natuurbegraafplaats is de waterhuishouding een bepalende factor geweest. De benodigde waterhuishoudkundige maatregelen zijn zorgvuldig ingepast in het ontwerp, hierbij is aangesloten op het kenmerkende Drentse landschap. Op het terrein ligt het tracé van een aardgasleiding van Gasunie dat vrijgehouden moet worden.

Voor het opstellen van het bestemmingsplan is overleg gevoerd met het Waterschap Hunze en Aa's, dat verantwoordelijk is voor het waterbeheer in het plangebied. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt nu ter inzage. Daarmee is de bestemmingsplanprocedure van start gegaan. 

Ruimtelijke ordening
BP Natuurbegraafplaats Drenthe
BP Natuurbegraafplaats Drenthe
BP Natuurbegraafplaats Drenthe
BP Natuurbegraafplaats Drenthe
BP Natuurbegraafplaats Drenthe

Vollmer+partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685