Visie Albardastraat

Visie Albardastraat
Visie Albardastraat
Visie Albardastraat
Visie Albardastraat

Voor de locatie Albardastraat in Den Haag is ons bureau al vele jaren actief op het gebied het opstellen van structuurvisies en het ontwerp van de buitenruimte. Het voormalig landgoed huisvest een breed scala aan klinische voorzieningen voor de psychiatrische zorg en verslavingszorg, die in een voortvarend tempo worden vernieuwd. In onze structuurschets krijgen de verschillende nieuwbouwontwikkelingen een tegenhanger in een krachtige groenstructuur. Elke nieuwbouwvoorziening wordt daarbij ingepast in een groene kamer met hoge bosgordels aan de buitenranden. De groene kamers openen zich naar de toegangsweg en naar het centrale parkeiland. Deze groenstructuur wordt verder versterkt door een stelsel van groenblauwe assen die gefocust zijn op het oude landhuis. Het landhuis blijft daarmee de centrale spil van het voormalige landgoed.

Beschermd wonen is een regeling voor mensen die door psychische of psychosociale problemen niet meer zelfstandig kunnen wonen. Beschermd wonen wordt in de nieuwe omgevingsvisie een taak van allle gemeenten. Op locatie Albardastraat geven we vorm aan Beschermd Wonen met de inpassing van 125 woningen, die eigendom zijn van een corporatie, maar gesitueerd op het zorgterrein. Toezicht en begeleiding wordt door de ggz geleverd.

In één van de groene kamers binnen de locatie Albardastraat wordt momenteel de inrichting rond de nieuwbouw aangelegd. Met name de randen van de kamer zijn in het inrichtingsplan zorgvuldig ontworpen. Door aan de noordzijde een brede watersingel te realiseren, zal de groenblauwe as een markante vertaling krijgen. Daarnaast wordt in de inrichting tussen de gebouwen het groene en landschappelijke karakter van het terrein verder benadrukt. Ook de binnentuinen van het Centrum Dubbele Problematiek en de binnentuinen van van Respect zijn door ons ontworpen.

Zorgterreinen Ruimtelijke visie Landgoed en Campus
Visie Albardastraat

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685