Visie Albardastraat

Voor de locatie Albardastraat in Den Haag is ons bureau al vele jaren actief op het gebied van het ontwerp van de buitenruimte en het opstellen van structuurvisies. Het voormalig landgoed huisvest een breed scala aan klinische voorzieningen voor de psychiatrische zorg en verslavingszorg, die in een voortvarend tempo worden vernieuwd.

In onze structuurschets krijgen de verschillende nieuwbouwontwikkelingen een tegenhanger in een krachtige groenstructuur. Elke nieuwbouwvoorziening wordt daarbij ingepast in een groene kamer met hoge bosgordels aan de buitenranden. De groene kamers openen zich naar de toegangsweg en naar het centrale parkeiland. Deze groenstructuur wordt verder versterkt door een stelsel van groenblauwe assen die gefocust zijn op het oude landhuis. Het landhuis blijft daarmee de centrale spil van het voormalige landgoed.

In één van de groene kamers binnen de locatie Albardastraat wordt momenteel de inrichting rond de nieuwbouw aangelegd. Met name de randen van de kamer zijn in het inrichtingsplan zorgvuldig ontworpen. Door aan de noordzijde een brede watersingel te realiseren, zal de groenblauwe as een markante vertaling krijgen. Daarnaast wordt in de inrichting tussen de gebouwen het groene en landschappelijke karakter van het terrein verder benadrukt. De binnentuinen van het Centrum Dubbele Problematiek zijn in aanleg en ook de binnentuinen van van Respect.

Zorgterreinen Ruimtelijke visie
Visie Albardastraat
Visie Albardastraat
Visie Albardastraat
Visie Albardastraat
Visie Albardastraat

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl               

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685