Inrichtingsplan Albardastraat

Nu de nieuwbouw klaar is, nadert ook de buitenruimte van locatie Torenvalk aan de Albardastraat haar voltooiing. Het Centrum voor Dubbele problematiek en het nieuwe gebouw van Respect zijn zorgvuldig ingepast, in lijn met de structuurvisie die wij voor het gehele zorgterrein in Den Haag hebben gemaakt. De visie gaat uit van een samenhangende groenstructuur, waarin de nieuwe gebouwen in groene kamers worden opgenomen. Elke kamer omvat daarbij een enkel zorggebouw of een ensemble van zorggebouwen.

Locatie Torenvalk is één van de kamers. De brede watersingel langs het gebouw van Respect versterkt het groene en landschappelijke karakter van het terrein. Op verschillende plekken zijn bestaande bomen of boomgroepen gehandhaafd. Het nieuwbouwterrein biedt daardoor direct bij de ingebruikname al een volwassen indruk. De binnentuinen van het Centrum Dubbele Problematiek en de binnentuinen van Respect hebben we zo ontworpen dat er seizoensbeleving is. In het inrichtingsplan is rekening gehouden met ruimte voor de WKO-voorziening (warmte- en koudeopslag). 

Healing Environment
Inrichtingsplan Albardastraat
Inrichtingsplan Albardastraat
Inrichtingsplan Albardastraat
Inrichtingsplan Albardastraat
Inrichtingsplan Albardastraat

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685