Inrichtingsplan Albardastraat, Den Haag

Inrichtingsplan Albardastraat, Den Haag
Inrichtingsplan Albardastraat, Den Haag
Inrichtingsplan Albardastraat, Den Haag
Inrichtingsplan Albardastraat, Den Haag

Om zorg en beschermd wonen te kunnen realiseren, herontwikkelt de Parnassia Groep een bijzondere zorglocatie: voormalige buitenplaats Rosenburg. De visie en het stedenbouwkundig plan die wij eerder maakten voor deze locatie bieden een integrale aanpak voor de opwaardering van het landgoedbiotoop. Verouderde zorggebouwen, rommelige situaties en ondoorzichtig groen wijken daarbij voor een heldere en evenwichtige opzet. De assenstructuur is versterkt en beter herkenbaar gemaakt en de parksfeer in Engelse landschapsstijl zet, in een hedendaagse interpretatie, voor de gehele locatie de toon. De ruimtelijke samenhang staat bij de uitwerking van de deellocaties voorop.

In het inrichtingsplan voor de buitenruimte van de deellocatie Albardstraat is het nieuwe landschap zo ontworpen dat het als vanzelfsprekend op het bestaande aansluit. Wat van waarde is wordt gekoesterd, zoals de mooie zichtlijnen, de grote bomen en de meanderende waterpartijen. Verbeteringen zijn waar nodig doorgevoerd: nieuwe bomen zijn toegevoegd, het water is hier en daar verbreed en uitgevoerd met natuurlijke oevers en bomen zijn opgekroond om doorzicht te geven. Ook het padennet is verbeterd. Buitenruimtes, parkeerplaatsen en entreegebieden zijn zo ontworpen dat zij een minimale inpact op het landschap hebben. De parkeerruimte heeft door de open bestrating en het gevarieerde groenplan een bijzonder aanzien. Daarbij maakt de natuurinclusieve aanpak het terrein klimaatadaptief en wordt hittestress beperkt.

Op de grondlichamen rondom het parkeerterrein worden meerstammige bomen geplant en bloemenweides aangelegd. Deze geven een natuurlijk aanzicht aan een strak ingerichte parkeerplaats en verhogen de biodiversiteit op het terrein. Het parkeren aan de zuidzijde, voor de nieuwbouw, is ingepakt met groen. Hierdoor bepalen de auto’s niet het parkbeeld. Langs de waterzijdes zijn minder steile oevers toegepast. Hierdoor ontstaat een goede basis voor diverse waterminnende bloemrijke planten.

Architectuur: KAW Architecten

Inrichtingsplan Albardastraat, Den Haag

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024