Advies Molenbiotoop

Advies Molenbiotoop
Advies Molenbiotoop
Advies Molenbiotoop
Advies Molenbiotoop

Where the old meets the new. Het nieuwe tracé van Randstad 380 kV tussen Bleiswijk en Beverwijk komt langs een aantal molens. De bovengrondse verbinding doorkruist op een aantal punten een molenbiotoop, het gebied rond een molen waarin geregeld is dat de windvang niet gehinderd mag worden door nieuwe ontwikkelingen. De molens bevinden zich in het (veen)poldergebied in de gemeente Kaag en Braassem, provincie Zuid-Holland.

TenneT heeft ons bureau gevraagd om een advies uit te brengen over de molenbiotoop van deze molens. In dit advies komt naar voren in hoeverre de molenbiotoop wordt aangetast door de aanleg van Randstad 380kV. Het gaat daarbij om zowel de mogelijke verstoring van wind als van zicht/omgevingskwaliteit. Onze aanpak is erop gericht in beeld te brengen welke ruimtelijke ingrepen er gewenst zijn om negatieve gevolgen te ondervangen of te compenseren.

Zie ook ons advies compensatieplan molenbiotoop en cultuurhistorisch erfgoed.

N.B. Wij adviseren omtrent stedenbouwkundige en landschappelijke inpassingen bij molenbiotopen, maar voeren geen windtechnisch onderzoek uit.

Energielandschappen Buitengebieden Erfgoed Onderbouwingen en adviezen
Advies Molenbiotoop

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685