Advies compensatieplan molenbiotoop

Advies compensatieplan molenbiotoop
Advies compensatieplan molenbiotoop
Advies compensatieplan molenbiotoop
Advies compensatieplan molenbiotoop

Het molenbiotoop van korenmolen De Goede Hoop is in slechte staat. De molen bevindt zich in een villawijk van Mijnsheerenland die dicht begroeid is met bomen. Aangezien de molen een grondzeiler is, is de hinder van wind en zicht door bebouwing en groen erg groot.

De bouwaanvraag voor de realisatie van een nieuwe woning in het molenbiotoop is aanleiding voor een compensatieplan. De gemeente Binnenmaas heeft bureau Vollmer & Partners gevraagd om een advies op te stellen over het compensatieplan. In het advies komt naar voren in hoeverre het molenbiotoop wordt aangetast door de beoogde nieuwbouw en of de voorgestelde ruimtelijke ingrepen voldoende zijn om negatieve gevolgen te compenseren. Ook wordt kort ingegaan op de relevante beleidskaders.

Zie ook ons advies voor het molenbiotoop van een aantal molens langs het nieuwe tracé van Randstad 380 kV tussen Bleiswijk en Beverwijk. 

N.B. Wij adviseren omtrent stedenbouwkundige en landschappelijke inpassingen bij molenbiotopen, maar voeren geen windtechnisch onderzoek uit.

Energielandschappen Onderbouwingen en adviezen
Advies compensatieplan molenbiotoop

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685