Structuurvisie Veldwijk, Ermelo

Structuurvisie Veldwijk, Ermelo
Structuurvisie Veldwijk, Ermelo
Structuurvisie Veldwijk, Ermelo
Structuurvisie Veldwijk, Ermelo

De informatiebijeenkomst voor bewoners over de structuurvisie voor Veldwijk is druk bezocht. Er is veel belangsteling voor de mogelijkheden voor wonen op het landgoed. De structuurvisie is opgesteld in opdracht van de gemeente Ermelo in samenwerking met GGZ Centraal. Voor deze ingrijpende transformatie van het grote zorgterrein Veldwijk hebben wij een adviserende rol.

Vollmer & partners is voor GGZ Centraal langdurig betrokken als stedenbouwkundig adviseur voor Veldwijk. Wij participeren in brede interactie, de klankbordgroep, de werkgroep en schuiven soms aan bij het bestuurlijk overleg. Zie ook andere transformaties van zorgterreinen waaraan we werken.

Structuurvisie Veldwijk, Ermelo

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685