Visie Polder Kortenhoef

Visie Polder Kortenhoef
Visie Polder Kortenhoef
Visie Polder Kortenhoef

De overgang bebouwd gebied – landschap is een spannend werkterrein, waarin wij veel ervaring hebben. Enthousiast hebben wij dan ook de opdracht ter hand genomn om voor de polder Kortenhoef een visie te maken, die als toetsingskader zal dienen voor de gemeente. Op 22 juni jl. is de visie behandeld in de Raadscommissie van de gemeente Wijdemeren.

De visie moet de huidige kwaliteiten borgen en richting geven aan nieuwe initiatieven zodat een kwaliteitsverbetering plaatsvindt op het gebied van landschap, natuur, woonkwaliteit en beleving. Voor de gemeente Wijdemeren zijn wij vast adviseur en ook betrokken bij de planvorming voor Groenewoud, dat is gepland in de polder Kortenhoef.

Buitengebieden Ruimtelijke visie Landelijke transformatie
Visie Polder Kortenhoef

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685