Beeldkwaliteitplan waterwoningen Kortenhoef

Beeldkwaliteitplan waterwoningen Kortenhoef
Beeldkwaliteitplan waterwoningen Kortenhoef
Beeldkwaliteitplan waterwoningen Kortenhoef
Beeldkwaliteitplan waterwoningen Kortenhoef

In het prachtige slagenlandschap ten zuiden van Kortenhoef ligt een voormalige vuilstort. Om de ruimtelijke en natuurlijke kwaliteit van dit gebied te verbeteren werkt de gemeente Wijdemeren samen met afvalzorg N.V. aan plannen om in het gebied waterwoningen te ontwikkelen, als financiële drager voor de sanering en kwaliteitsverbetering van dit boeiende landschap. Als vast adviseur van de gemeente hebben wij daarbij een adviserende en toetsende rol.

De voormalige stort is gelegen in het veengebied, dat zich laat kenmerken door lange smalle kavels, sloten, legakkers en petgaten. Een kwaliteitsvolle architectonische uitwerking en zorgvuldige landschappelijke inpassing zijn essentieel. In het beeldkwaliteitplan wordt een aantal landschapselementen en architectuurkenmerken aangereikt als leidraad voor de uitwerking. Verder wordt ingegaan op de beoogde situering en maatvoering van de watervilla’s in het landschap.

De waterrijke gemeente Wijdemeren heeft slechte ervaringen met woonarken, zeker in dergelijke waardevolle gebieden. Daarom is het zaak dat de woningen er niet als arken uit gaan zien, maar als waterwoningen die als vanzelfsprekend zijn ingebed in hun omgeving. Ze krijgen een eigen verschijningsvorm en eigen regels in het bestemmingsplan. Zie ook onze folder Cultuurhistorisch erfgoed.

Buitengebieden Beeldkwaliteit
Beeldkwaliteitplan waterwoningen Kortenhoef

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685