Transformatie klooster KIMB, Amersfoort

Landgoed Blom verdient een nieuw perspectief. Het Rijksmonumentale klooster en omringend terrein van de KIMB (Kerkelijk Instituut Mgr. Blom) wordt getransformeerd naar een landgoed met maatschappelijk relevante zorgvoorzieningen en wonen, waarbij veel ruimte is voor sociale woningbouw. Samen met de zusters hebben wij vanuit stedenbouwkundige en landschappelijke oogpunt een toekomstvisie ontwikkeld voor het klooster en het omliggende terrein. We trekken daarbij samen op met agNOVA architecten die vanuit architectonisch oogpunt de mogelijkheden onderzoekt voor herbestemming van de monumentale panden en nieuw te realiseren voorzieningen.

De stedenbouwkundige visie biedt ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en benut daarbij de kans om bijzondere kwaliteiten van het kloosterterrein te handhaven, te versterken, herkenbaar en toegankelijk te maken. Het credo “behoud door ontwikkeling” is op de visie van toepassing. Momenteel wordt het stedenbouwkundig plan door ons uitgewerkt en het inrichtingsplan voor de verschillende deelfases. Hierin worden de bouwvelden nader uitgewerkt, evenals de groen- en wegenstructuren daartussen en de natuurzones langs de randen. Het wordt een integraal plan, waarbinnen een nieuwe balans is gevonden tussen natuur- en cultuur, tussen oud en nieuw en tussen zorg, wonen en verblijven.

Zorgterreinen Woongebieden Erfgoed Actueel Ruimtelijke visie Landgoed en Campus
Transformatie klooster KIMB, Amersfoort
Transformatie klooster KIMB, Amersfoort
Transformatie klooster KIMB, Amersfoort

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl               vacature!

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685