Inrichtingsplan entreegebied klooster St. Joseph, Amersfoort

Inrichtingsplan entreegebied klooster St. Joseph, Amersfoort
Nieuwe ligging van de hoofdentree
Inrichtingsplan entreegebied klooster St. Joseph, Amersfoort
Parkeerplaatsen zijn met beplanting omgeven
Inrichtingsplan entreegebied klooster St. Joseph, Amersfoort
Niveauverschillen zijn opgevangen in de bestrating
Inrichtingsplan entreegebied klooster St. Joseph, Amersfoort
Het terras bij de entree is ommuurd en van beplanting voorzien


Bij de uitwerking van ons stedenbouwkundig plan voor de transformatie van landgoed Blom vormt de herinrichting van het entreegebied een wezenlijk onderdeel. De hoofdentree van het woonzorgcentrum is verplaatst en nu meer centraal gelegen. De combinatie met entree, balie en ontmoetingsplek zorgt voor meer onderling contact.

Het gebied is ingericht voor de mindervalide mens, rekening houdend met uiteenlopende hoogteverschillen tussen het inmiddels gerenoveerde klooster en de aanliggende bebouwing. Een heldere indeling maakt het voor bezoekers eenvoudig om de entree te vinden. Toegepaste beplanting verhoogt de biodiversiteit en versterkt de belevingswaarde. Vanaf de zitplekken bij de entree is het komen en gaan van bezoekers plezierig gadeslaan.

Bij de inrichting is zorgvuldig omgegaan met de cultuurhistorie van de plek en aanwezige bomen. Om de bestaande kwaliteiten zo min mogelijk aan te tasten is de herinrichting gebaseerd op een uitgebreide boominventarisatie. Bij de nieuwe inrichting van de buitenruimte zijn bestaande klinkers hergebruikt.

Het Rijksmonumentale klooster en omringend terrein van de KIMB (Kerkelijk Instituut Mgr. Blom) wordt getransformeerd naar een landgoed met maatschappelijk relevante zorgvoorzieningen en wonen, waarbij veel ruimte is voor sociale woningbouw.

Zorgterreinen Erfgoed Inrichtingsplan Landgoed en Campus Inclusieve samenleving Klimaatadaptatie / natuurinclusie
Inrichtingsplan entreegebied klooster St. Joseph, Amersfoort

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685