Ruimtelijke visie Valkenheide

Pluryn verleent zorg aan mensen met complexe problematiek. De zorglocatie Valkenheide in Maarsbergen is daarbij aangwezen als kernlocatie voor het bieden van zorg aan Kind & Jeugd. De locatie zal worden vernieuwd en getransformeerd. Nadat wij zijn gevraagd de ontwikkelmogelijkheden voor de locatie te onderzoeken, kregen we de vervolgopdracht om een ruimtelijke visie op te stellen voor dit bijzondere terrein. Dit doen wij momenteel in nauwe samenwerking met AGNOVA Architecten.

Kenmerkend voor onze aanpak is dat we nieuwe voorzieningen tot een nieuw landschappelijk geheel maken en daarbij recht doen aan de cultuurhistorische waarde van het zorgterrein. Het hergebruik van bestaande elementen en het versterken van aanwezige kwaliteiten vormen daarbij de rode draad. Voor iedere zorgvoorziening proberen we daarbij met de landschappelijke inrichting optimaal in te spelen op de behoeftes van de doelgroep. 

Zorgterreinen Actueel Ruimtelijke visie Landgoed en Campus Healing Environment
Ruimtelijke visie Valkenheide
Ruimtelijke visie Valkenheide
Ruimtelijke visie Valkenheide

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685