Ruimtelijke visie Valkenheide

Ruimtelijke visie Valkenheide
Ruimtelijke visie Valkenheide
Ruimtelijke visie Valkenheide
Locatiefoto huidige situatie
Ruimtelijke visie Valkenheide

Pluryn verleent zorg aan mensen met complexe problematiek. De zorglocatie Valkenheide in Maarsbergen is daarbij aangwezen als kernlocatie voor het bieden van zorg aan Kind & Jeugd. De locatie zal worden vernieuwd en getransformeerd. Nadat wij zijn gevraagd de ontwikkelmogelijkheden voor de locatie te onderzoeken, kregen we de vervolgopdracht om een ruimtelijke visie op te stellen voor dit bijzondere terrein. Dit is gedaan in nauwe samenwerking met AGNOVA Architecten.

Kenmerkend voor onze aanpak is dat we nieuwe voorzieningen tot een nieuw landschappelijk geheel maken en daarbij recht doen aan de cultuurhistorische waarde van het zorgterrein. Het hergebruik van bestaande elementen en het versterken van aanwezige kwaliteiten vormen daarbij de rode draad. Met de landschappelijke inrichting spelen we optimaal in op de behoeftes van de doelgroep zonder de samenhang van het gehele terrein daarbij uit het oog te verliezen. Voor het inrichtingsplan rond de nieuwe Jeugdzorgplus-gebouwen hebben we verdere uitwerking gegeven aan de ruimtelijke visie. De nieuwbouw is inmiddels gerealiseerd en wordt geopend op maandag 18 september 2023.

Ruimtelijke visie Valkenheide

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024