JeugdzorgPlus Valkenheide

Oe zorglocatie Valkenheide in Maarsbergen verleent Pluryn zorg aan mensen met complexe problematiek. De locatie is aangwezen als kernlocatie voor het bieden van zorg aan Kind & Jeugd en wordt vernieuwd en getransformeerd. Nadat wij een ruimtelijke visie hadden opgesteld voor deze transformatie, konden wij hier verdere uitwerking aan geven met het ontwerp voor de buitenruimte rond de nieuwe JeugdzorgPlus voorziening. Dit is gedaan in nauwe samenwerking met AGNOVA Architecten.

Een goede verblijfsomgeving is voor deze jongeren en voor het leveren van goede zorg heel belangrijk. Met de landschappelijke inrichting willen we optimaal inspelen op de behoeftes van de doelgroep, zoals we dit bij iedere zorgvoorziening doen. Met de inrichting beogen we vriendelijke afschermingen, die bij bewoners zo min mogelijk het gevoel oproepen opgesloten te zijn, maar die wel bescherming en beslotenheid bieden en voldoende veiligheid.

Zorgterreinen Actueel Ruimtelijke visie Landgoed en Campus Healing Environment
JeugdzorgPlus Valkenheide
Nieuwbouw JeugdzorgPlus
JeugdzorgPlus Valkenheide
Nieuwbouw JeugdzorgPlus
JeugdzorgPlus Valkenheide
Inrichtingsplan

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685