Stedenbouwkundig plan Ooststreeck

Stedenbouwkundig plan Ooststreeck
Stedenbouwkundig plan Ooststreeck
Stedenbouwkundig plan Ooststreeck
Stedenbouwkundig plan Ooststreeck

Ooststreeck wordt een gemengde, natuurinclusieve woonwijk met energieneutrale woningen aan de Oude Barneveldseweg in Nijkerk. Met name starters en senioren vinden hier straks een fijne woonomgeving. De structuurschets die we in opdracht van SamenThuis Vastgoedontwikkeling hebben gemaakt is door ons verder uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan. Ook het bestemmingsplan is door ons opgesteld. Fase 1 is uitverkocht en in aanbouw, alle woningen van fase 2 zijn onder optie.

Aan de planvorming ging een zorgvuldige afstemming met bewoners en bestaande bedrijven vooraf. Het stedenbouwkundig plan kan mede hierdoor rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak. Tussen de bestaande woningen en de nieuwe wijk wordt de overgang gevormd door een vriendelijke groen/blauwe buffer- en infiltratiezone met nieuwe natuureilanden. De bestaande en nieuwe houtwallen zijn aantrekkelijk voor vele diersoorten en fungeren daarnaast als natuurlijke beschutting.

Om de ecologische footprint van de woningen te verkleinen worden biobased materialen toegepast, zoals houten gevelbekleding en modulaire prefab gevelelementen met minimaal restafval. Ook de openbare ruimte krijgt een circulaire invulling, met onder andere toepassing van hergebruikte kasseien en speelelementen van natuurlijke materialen zoals bomen. In de brede groenstroken vangen wadi’s het overtollig regenwater van de straten op. 

Architectuur: OOKarchitecten, Mulleners en Mulleners
Realisatie: Bouwbedrijf Kreeft

Stedenbouwkundig plan Ooststreeck

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024