Structuurschets Oude Barneveldseweg

Structuurschets Oude Barneveldseweg
Structuurschets Oude Barneveldseweg
Analyse schetsen
Structuurschets Oude Barneveldseweg
Analyse schetsen
Structuurschets Oude Barneveldseweg
Locatiefoto

Een gemengde, duurzame woonwijk met energieneutrale woningen; dat is wat wordt beoogd met de herontwikkeling van het gebied aan de Oude Barneveldseweg in Nijkerk. In opdracht van SamenThuis Vastgoedontwikkeling hebben wij voor deze ontwikkeling een globale ruimtelijke visie gemaakt. Met name starters en senioren moeten hier straks een fijne woonomgeving kunnen vinden.

Met bewoners en bestaande bedrijven is goed afgestemd. Zo is in de structuurschets een groene bufferzone opgenomen, die een zorgvuldige overgang maakt naar de bestaande omliggende bebouwing. Deze zone versterkt niet alleen de biodiversiteit, maar verhoogt ook de verblijfskwaliteit. Het kinderdagverblijf dat in het gebied gevestigd is, wordt ingepast in de plannen. De structuurschets is inmiddels door het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk vastgesteld en door ons uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan.

Woongebieden Ruimtelijke visie Samenspraak en Omgevingswet
Structuurschets Oude Barneveldseweg

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685