Stedenbouwkundig plan Molenwijk, Heino

In het dorp Heino is behoefte aan woningbouw. De hiervoor aangewezen locatie aan de Molenweg biedt ruimte aan woningen voor verschillende doelgroepen en in diverse prijsklassen. Vollmer & Partners heeft een stedenbouwkundig conceptplan opgesteld, waarbij de inbreng van verschillende werkateliers is meegenomen.

Via een online enquête konden inwoners aangeven wat zij belangrijk vinden. Het stedenbouwkundig conceptplan is inmiddels gereed en is gezien de huidige situatie via een video aan het dorp gepresenteerd. Dit leverde enthousiaste reacties op. De nieuwe woonwijk wordt aardgasvrij. Voldoende groen en water in de wijk draagt bij aan verbetering van de lokale biodiversiteit, de lucht- en bodemkwaliteit en het voorkomt het ontstaan van een hitte-eilandeffect of hittestress. Door de groen- en watervoorzieningen ‘beheerbewust’ te ontwerpen wordt een duurzame en levensloopbestendige openbare ruimte verkregen.

Woongebieden Actueel Stedenbouwkundig plan In samenspraak Klimaat / duurzaamheid
Stedenbouwkundig plan Molenwijk, Heino
Stedenbouwkundig plan Molenwijk, Heino
Stedenbouwkundig plan Molenwijk, Heino
Stedenbouwkundig plan Molenwijk, Heino
Stedenbouwkundig plan Molenwijk, Heino

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685