Coronaproof: participatie in Raalte

Coronaproof: participatie in Raalte
Coronaproof: participatie in Raalte
Coronaproof: participatie in Raalte
Coronaproof: participatie in Raalte

De Corona-maatregelen maken het noodzakelijk om op aangepaste wijze bewoners bij de planvorming te betrekken. Zo hebben we in Raalte eerst een online-enquête opgesteld. Opvallend is de grote respons hierop. Het online bereik bleek een stuk groter dan de opkomst bij een gemiddelde inloopavond. Enkele weken daarna is een fysieke inloopavond georganiseerd, waarbij de 1,5m-afstandsregel in acht is genomen.

Door de gemeente Raalte zijn wij gevraagd om een stedenbouwkundig plan en een bestemmingsplan op te stellen voor de locatie aan de Molenweg in Heino. De locatie zal aan ca 100 woningen plaats bieden. Een groot maatschappelijk draagvlak voor dit plan is belangrijk en het brede bereik van de enquête draagt hieraan bij. Wat duidelijk naar voren kwam is de grote voorkeur van bewoners en omwonenden voor een groen en natuurlijk woonmilieu. Aspecten als ruimte voor water en groen, rijk aan bomen en bosschages, klimaatadaptatie en bouwen op de zon werden met hoge percentages gewaardeerd.

Binnenkort wordt er een werkgroep samengesteld.

Woongebieden Samenspraak en Omgevingswet Klimaatadaptatie / natuurinclusie
Coronaproof: participatie in Raalte

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685