Stedenbouwkundig plan Dennenlaan, Loosdrecht

Stedenbouwkundig plan Dennenlaan, Loosdrecht
Stedenbouwkundig plan Dennenlaan, Loosdrecht
Stedenbouwkundig plan Dennenlaan, Loosdrecht
Stedenbouwkundig plan Dennenlaan, Loosdrecht
locatie tweede fase vanaf de Rading, met links de eerste fase

Op de plaats van een voormalige gemeentewerf aan de Rading in Loosdrecht, wordt een nieuwe woonbuurt gerealiseerd. Het woonprogramma is gemengd met het accent op sociale woningbouw en flexwoningen. Voor de locatie hebben wij eerder al planstudies gedaan. Hieruit is inmiddels een eerste fase met flexwoningen gerealiseerd. Nu volgt een tweede stap met zowel gestapelde als grondgebonden woningbouw. 

Het plan is zorgvuldig ingepast in de bestaande omgeving. Aangesloten is op de lintbebouwing, waarbij een hoger accent past bij recente ontwikkelingen. Rond de dorpskern is veel open ruimte en het lint biedt plaats aan een compacter woonprogramma. Weids uitzicht wordt daarmee goed benut voor de nieuwe bewoners. Meer achter het lint sluit het plan aan op bestaande grondgebonden woningen. Paden en wegen sluiten logisch aan op de aanwezige routes, waarbij is geanticipeerd op het mogelijk vrijkomen van kavels in de toekomst. Aan de hand van de oogst van een bewonersavond is het plan verder fijn geslepen, rekening houdend met de wensen van de omgeving. Voor de ontwikkeling hebben wij de Ruimtelijke Randvoorwaarden opgesteld voor de beoogde beeldkwaliteit.

Woongebieden Actueel Stedenbouwkundig plan Beeldkwaliteit Samenspraak en Omgevingswet Inclusieve samenleving
Stedenbouwkundig plan Dennenlaan, Loosdrecht

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685