Flexwonen - Stede Broec

Zowel voor jongeren en starters als voor spoedzoekers (door scheiding bijvoorbeeld) is het lastig passende woonruimte te vinden. Flexwoningen kunnen op korte termijn aan de vraag tegemoet komen. De vraag naar Flexwoningen is groot, maar het vinden van geschikte locaties is op veel plaatsen in Nederland een bottleneck. In Stede Broec is tijdelijke huisvesting geintegreerd in onze ruimtelijke visie voor de lange termijn. De landschappelijke inpasing van flexwoningen kan belangrijk bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving voor bewoners en het stimuleren van sociaal contact.

OPDRACHTGEVER

VBM Ontwikkeling & Kuin B.V.

Vraag

Het maken van een stedenbouwkundig plan en ruimtelijke onderbouwing om de realisatie van flexwoningen voor een periode van tien jaar mogelijk te maken.

Uitdaging

Tijdelijke huisvesting op een kwaliteitsvolle manier inpassen op de locatie, zodanig dat het inpasbaar is in de visie voor de langere termijn. Het plan is zo gemaakt dat de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur behouden kan blijven als de tijdelijke huisvesting op termijn vervangen wordt.

Resultaat

Zestig tijdelijke woningen die op een vanzelfsprekende manier passen in een visie voor de toekomst. Na tien jaar kan op de locatie ander programma worden gerealiseerd in een dan volwassen groene omgeving.

Partners

Gemeente Stede Broec, Studiodwp, De Woonschakel

Flexwonen - Stede Broec
Flexwonen - Stede Broec
Flexwonen - Stede Broec
gevelaanzichten flexwoningen
Flexwonen - Stede Broec
Flexwonen - Stede Broec
case
Ook tijdelijke woonplekken verdienen kwaliteit en karakter
Tom Bullens
stedenbouwkundige, landschapsarchitect

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024