Visie locatie Groot-Vriend, Lutjebroek

Een mooi lokaal voorstel dat enthousiast ontvangen is: een woon- en natuurpark op het terrein van bollenbedrijf Groot-Vriend. Wij hebben het idee voor de ontwikkeling met planvorming ondersteund en samen vertaald in een ruimtelijke visie. Het initiatief van eigenaars Groot krijgt veel bijval van Lutjebroekers. In de eerste plaats omdat het invulling geeft aan een grote lokale behoeft aan woningen, onder andere voor ouderen en jongeren. Daarnaast omdat in de visie het landschap wordt hersteld en beter toegankelijk gemaakt. Persoonlijke gesprekken, afstemming met de buurtraad en omwonenden hebben het draagvlak voor de ontwikkeling versterkt.

De locatie van 17 hectare is gunstig gelegen binnen de bandstad van Hoogkarspel en Stede Broec en is gelegen naast een mooi waterrijk natuurgebied. De natuurlijke en recreatieve kwaliteiten van deze oude vaarpolder zijn in de visie als uitgangspunt genomen. Het landschap dat door de ruilverkaveling was verdwenen, wordt hersteld, hand in hand met de aanleg van nieuwe natuur, betere wandel-, fiets- en vaar-verbindingen en de realisatie van landschappelijke woonmilieus. De ontwikkeling kan ruimte bieden aan uiteenlopende woningtypes in verschillende prijsklassen en verder worden afgestemd op de lokale vraag.

Woongebieden Buitengebieden Actueel Ruimtelijke visie In samenspraak Landelijke transformatie
Visie locatie Groot-Vriend, Lutjebroek
Ligging locatie
Visie locatie Groot-Vriend, Lutjebroek
Ruimtelijke visie
Visie locatie Groot-Vriend, Lutjebroek
Referentiebeelden
Visie locatie Groot-Vriend, Lutjebroek
Huidige bollenbedrijf
Visie locatie Groot-Vriend, Lutjebroek

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685