Enthousiast onthaal

De kersverse speelplek in Nieuw Koningsduin (fase III) is enthousiast in gebruik genomen. Daarmee is de aanleg van de buitenruimte van deze fase afgerond.

De woningclusters fase 4,5 en 6 van Nieuw Koningsduin maken onderdeel uit van de integrale visie voor landgoed Duin en Bosch die wij hebben gemaakt. Het stedenbouwkundige plan heeft verdere uitwerking gekregen in de verschillende inrichtingsplannen die wij voor de nieuwbouwlocaties en rond herbestemde panden hebben ontworpen.

Ontmoeting en recreatie
Enthousiast onthaal
Enthousiast onthaal
Enthousiast onthaal

Vollmer+partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685