Stedenbouwkundig plan Reigersborg Noord

Stedenbouwkundig plan Reigersborg Noord
Stedenbouwkundig plan Reigersborg Noord
Stedenbouwkundig plan Reigersborg Noord
Stedenbouwkundig plan Reigersborg Noord

Het nieuwe woongebied voor circa 250 woningen in Hoogkarspel is duurzaam en lommerrijk. Het thema duurzaamheid is op een even aansprekende als vanzelfsprekende manier in het plan verweven. Door de handhaving van de bestaande watergang in het hart van het gebied wordt het belangrijkste element, dat verwijst naar de vroegere polderstructuur, behouden. Het maakt onderdeel uit van een stevig raamwerk van groen- en water. Naast het stedenbouwkundig plan hebben wij ook het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan opgesteld. Voor de vrije kavels biedt de bebouwingsleidraad houvast.

Het groene karakter van de woonwijk is voelbaar in de bomenrijke, autoluwe woonstraten. Natuurlijke, doorgaande oevers begeleiden de watergangen. De verkaveling is zongericht. De heldere opzet en goede maatvoering maakt een flexibele invulling mogelijk die de tijd kan doorstaan. Ze biedt de mogelijkheid om plaatselijk andere functies bij te mengen in het woongebied. 

'Er is veel belangstelling voor de kavels en de woningen dus dit betekent dat jullie een aantrekkelijk plan hebben gemaakt!' aldus een enthousiaste beleidsmedewerker van gemeente Drechterland.

Woongebieden Stedenbouwkundig plan Klimaatadaptatie / natuurinclusie
Stedenbouwkundig plan Reigersborg Noord

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685