Bebouwingsleidraad Reigersborg

Bebouwingsleidraad Reigersborg
Bebouwingsleidraad Reigersborg
Bebouwingsleidraad Reigersborg
Bebouwingsleidraad Reigersborg

Vrijheid laten en toch samenhang garanderen. Dat is de bedoeling van de bebouwingsleidraad die is opgesteld voor de vrije kavels in het plan Reigersborg Noord. Het is onze opgave om een goede match te vinden tussen de ruimtelijke kwaliteit van het woongebied als geheel en de ontwikkelingsmogelijkheden voor de individuele kopers. Met weinig regelgeving voldoende borging van kwaliteit en samenhang bereiken is het doel.

Een bebouwingsleidraad kan op verschillende manieren worden ingericht. Het kan heel globaal, maar ook zeer gedetailleerd ('kavelpaspoort'). In Reigersborg Noord wordt een groot deel van de kwaliteit en samenhang bepaald door de krachtige stedenbouwkundige structuur van groen en water. De bebouwingsleidraad bestaat dan ook uit een handzame set voorwaarden waaraan de bebouwing moet voldoen.

De bebouwingsleidraad is het toetsingskader voor WZNH (welstandszorg Noord-Holland).

Beeldkwaliteit
Bebouwingsleidraad Reigersborg

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685