Inrichtingsplan Open Vensters

Het inrichtingsplan voor het woonzorgterrein Open Vensters in Ameide is het resultaat van een lange planprocedure. Na het opstellen van het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitplan hebben wij met het inrichtingsplan verder vorm kunnen geven aan het compacte nieuwbouwgebied. De inrichting van de buitenruimte is sterk afgestemd op het aangrenzende polderlandschap.

Duurzaamheid is niet alleen verweven in het stedenbouwkundig plan, bijvoorbeeld door de maatvoering van watergangen en profielen, maar heeft ook zijn uitwerking in het inrichtingsplan. De beplantingskeuze voor inheemse soorten vergroot de intrinsieke waarde van het terrein en komt de natuurlijke en ecologische diversiteit ten goede. Natuurvriendelijke oevers zorgen voor een extra ecologische dimensie en verlenen de wijk een natuurlijke uitstraling.

Inrichtingsplan Klimaatadaptatie / natuurinclusie
Inrichtingsplan Open Vensters
Inrichtingsplan Open Vensters
Inrichtingsplan Open Vensters
Inrichtingsplan Open Vensters
Inrichtingsplan Open Vensters

Vollmer+partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685