Beeldkwaliteitplan Open Vensters

Beeldkwaliteitplan Open Vensters
Beeldkwaliteitplan Open Vensters
Beeldkwaliteitplan Open Vensters
Beeldkwaliteitplan Open Vensters

Het woonzorgterrein Open Vensters in Ameide wordt de komende jaren flink op de schop genomen. Het realiseren van een fors en heel divers nieuwbouwprogramma temidden van kleinschalige bestaande bebouwing is een grote puzzle. Zeker als sloop en nieuwbouw gefaseerd plaatsvinden en er middenin het plangebied bebouwing gehandhaafd blijft. Het stedebouwkundig plan dat we hiervoor hebben opgesteld ligt ten grondslag aan het beeldkwaliteitplan.

Bij de totstandkoming van het beeldkwaliteitplan is nauw overlegd met de betrokken architecten. Door materiaal-en kleurgebruik en gevelcompositie verregaand op elkaar af te stemmen ontstaat de eenheid en rust die nodig is om de verschillende bouwplannen tot een eenheid te maken. De aansluiting van de nieuwbouw op de bestaande woonomgeving en het inrichtingsplan heeft bijzondere aandacht gekregen.

Met veel zorg hebben wij ook het inrichtingsplan voor de buitenruimte gemaakt. De inpassing in het polderlandschap is daarbij het centrale thema. De ruime meanderende watergang dwars door het gebied vormt een interessant aanknopingspunt. Met het voeren van de supervisie over de verdere uitwerking hebben wij de kwaliteiten van het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitplan en het inrichtingsplan kunnen vasthouden en uitbreiden.

Beeldkwaliteit
Beeldkwaliteitplan Open Vensters

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685