Inrichtingsplan Oosterweed

Inrichtingsplan Oosterweed
Inrichtingsplan Oosterweed
Inrichtingsplan Oosterweed
Inrichtingsplan Oosterweed

Stede Broec laat zich lezen als een kralensnoer van kernen, aaneengeregen door de Zesstedenweg “Het Lint”. Deze ketting ligt als duidelijke eenheid herkenbaar in het Hollandse Polderland. Openheid, bomenrijen en de grote hoeveelheid watergangen zijn de belangrijkste karakteristieken van dit weidse landschap. Met Oosterweed is er een nieuwe ‘kraal’ aan de ketting toegevoegd: een wijk met een eigen gezicht. Van landschappelijke aanknopingspunten zoals de Laagwatersloot is dankbaar gebruik gemaakt. Een evenwichtige inrichting van de openbare ruimte vormt een doorlopend tapijt onder gevarieerde architectuur.

De sfeer is die van een hedendaags tuindorp. Naast verrassende plekken en parkjes vormen bomen het visitekaartje. Voor iedere woonstraat of plantsoen is een specifieke boomkeuze gemaakt. Wisselende bloeiwijzen, verrassende najaarskleuren en de mate van kroontransparantie laten zich daarbij onderscheiden. De boulevard vormt het hart van de wijk.

Woongebieden Inrichtingsplan
Inrichtingsplan Oosterweed

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024