Ontwerpen vanuit de bodem - Vleuterweide


Ontwerpen vanuit de bodem is voor ons een vanzelfsprekendheid. Ook voor de stedenbouwkundige visie voor Vleuterweide (2000) is de bodemopbouw het uitgangspunt geweest. Aan de opdeling in deelgebieden, die elk afzonderlijk zijn uitgewerkt, is de ontginningsstructuur afleesbaar. De locatie ligt op twee stroomruggen met komgronden daartussen. De klei-ondergrond in de komgronden vraagt om een intensievere ontwateringsstructuur dan de zandgebieden van de stroomruggen. Het watersysteem in het stedenbouwkundig plan is zo uitgewerkt dat de watergangen en wadi's aantrekkelijk zijn. Samen met het diepe grondwatersysteem verbinden ze gebieden met watertekort en wateroverschot. Daarmee dragen ze bij aan een goede waterhuishouding en dit is onmisbaar voor een hoge biodiversiteit en een bodem die rijk is aan organismen.

Opdrachtgever

Projectbureau Vleuterweide

Vraag

Een uitbreidingswijk (onderdeel van vinex-locatie Leidsche Rijn) die Vleuten en De Meern tot een aaneengesloten aantrekkelijk en klimaatadaptief woongebied maakt.

Uitdaging

Bij de opbouw van het plan gebruik maken van de aanwezige natuurlijke en culturele elementen en hier nieuwe elementen aan toevoegen.

Resultaat

De waterrijke wijk is nu twintig jaar oud en staat bekend als een zeer geliefde woonplek. Aan de landschappelijke 'structuurdragers' zijn nieuwe elementen toegevoegd, zoals het centrum en de as tussen het centrum en de Hamtoren. Op de stroomruggen is aangesloten op de identiteiten van Vleuten met zijn laanstructuur en De Meern met zijn boomgaarden. Het centrum is opgevat als een nieuw landgoed in het lager gelegen komgronden-gebied.

Vollmer+partners heeft het middelste deel van Vleuterweide, De Rietlanden, verder uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan.Twintig jaar na realisatie is het een geliefd woongebied dat samenhangend is maar ook divers en gevarieerd met een rijke biodiversiteit.

Ontwerpen vanuit de bodem - Vleuterweide
Ontwerpen vanuit de bodem - Vleuterweide
Ontwerpen vanuit de bodem - Vleuterweide
Ontwerpen vanuit de bodem - Vleuterweide
Ontwerpen vanuit de bodem - Vleuterweide
case
De natuur in onze wijk is prachtig
Maurice Willemsen, bewoner Rietlanden Vleuterweide
bron: www.regioleidscherijn.nl

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024