Monitoring Geervliet

Monitoring Geervliet
Monitoring Geervliet
Monitoring Geervliet
Monitoring Geervliet

Nu de aanleg van het inrichtingsplan rond transformatorstation Geervliet is voltooid, zijn we nog altijd betrokken bij het plan. Hoewel nadrukkelijk is gekozen voor beplanting die weinig onderhoud vraagt, zijn de omstandigheden voor de groei moeilijk op deze locatie (veel wind en een dichte klei ondergrond). Op verzoek van opdrachtgever TenneT monitoren wij het project gedurende het eerste jaar na aanleg. Zo kunnen wij directe aanwijzingen geven voor het onderhoud als de situatie daarom vraagt. De ervaring die we opdoen in de vier seizoenen nemen we mee voor het onderhoudsplan van de komende jaren. Het idee is dat dit onderhoud door een naburige landbouwer zal worden uitgevoerd.

Energielandschappen
Monitoring Geervliet

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685