Inrichtingsplan Geervliet

Rode klaprozen zetten in de zomer de toon rond transformatorstation Geervliet. Het 150kV-station is door onze landschappelijke inpassing deel gaan uitmaken van de landschapservaring vanaf de achterliggende dijk en de toegangswegen, die deel uitmaken van het ontwerp.

Door de vele kabels en leidingen was het niet mogelijk om de trafo achter een stevige groenstructuur te verstoppen. Wij vonden dit ook niet de beste aanpak. Het ontwerpen van een groene omgeving waarbinnen de trafo als object een rol blijft spelen doet meer recht aan het grote belang van een dergelijke voorziening. Wij hebben het transformatorstation opgenomen in een landschappelijke decor, waarbij het zichtbaar blijft, maar wel minder afsteekt tegen zijn omgeving.

Een doorgaande fietsroute langs de dijk speelt in de beleving een belangrijke rol. Bij betreding van het decor van ‘landschap Geervliet’ merkt de bezoeker dat een geleidelijke verandering intreedt. Gebiedseigen beplantingen komen steeds nadrukkelijker in beeld, zoals hagen, ruige grasvegetaties en verschillende boomsoorten. De bestaande gebouwen krijgen een facelift en worden waar mogelijk voorzien van klimbeplanting. Ze worden hierdoor minder storend, komen meer in harmonie met het omliggende groen, maar behouden hun herkenbaarheid.

Energielandschappen Ontmoeting en recreatie Inrichtingsplan
Inrichtingsplan Geervliet
Landschappelijke inpassing 150kV-station Geervliet
Inrichtingsplan Geervliet
Landschappelijke inpassing 150kV-station Geervliet
Inrichtingsplan Geervliet
Landschappelijke inpassing 150kV-station Geervliet
Inrichtingsplan Geervliet
Landschappelijke inpassing 150kV-station Geervliet
Inrichtingsplan Geervliet
Landschappelijke inpassing 150kV-station Geervliet

Vollmer+partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685