Michi-Noeki Groningen

Voor de prijsvraag WHo Cares hebben we Michi-Noeki in de Oosterparkwijk laten landen. Inmiddels werken we aan de uitwerking van de eerste concrete Michi-Noekiroutes en halteplek aan het Wielewaalplein. Dit doen we in samenwerking met bewoners en betrokkenen, Jasper Klapwijk van Kantelingen, gemeente Groningen, Wij-team en Arjan de Nooijer van dNArchitectuur, die het paviljoen architectonisch heeft uitgewerkt. 

Het College van B&W van de gemeente Groningen heeft op 21 april 2021 bekend gemaakt dat de allereerste Michi-Noeki op het Wielewaalplein (op de hoek van de Zaagmuldersweg en de Vinkenstraat) in de Oosterparkwijk komt. De Michi-Noeki is een halteplaats waar bewoners even kunnen uitrusten of naar het toilet kunnen, een kopje koffie kunnen drinken en even kijken wat er in de wijk te doen is. Er is in ieder geval altijd een luisterend oor. Michi-Noeki is geïnspireerd op de Michi No-Eki’s uit Japan: bemande halteplaatsen die zorgen voor ongedwongen ontmoetingen tussen wijkbewoners. Wijkbewoners kunnen zelf een rol krijgen in de Michi-Noeki, bijvoorbeeld als vrijwilliger.

De Michi-Noeki aan het Wielewaalplein is de eerste van vier halteplaatsen. De Michi-Noeki’s vormen samen een netwerk van makkelijk begaanbare routes door de wijk. Zo versterken we de sociale en fysieke infrastructuur, en vergroten we de kans op toevallige ontmoetingen. De eerste Michi-Noeki op het Wielewaalplein is een pilot. We gaan onderzoeken hoe het werkt. Afhankelijk van het succes komen er Michi-Noeki’s bij de Siebe Jan Boumaschool, het Linnaeusplein en bij de Paradijsvogelstraat. Elke Michi-Noeki sluit aan bij de ontwikkelingen en organisaties rondom de locatie.

De eerste Michi Noeki op het Wielewaalplein realiseren we tegelijk met het plaatsen van een kiosk voor familiezaak Knollema. De behoefte aan een kiosk met tabak, lectuur en kaarten bleek uit een petitie van de bewoners. Die volgde op de aankondiging van het vertrek van de winkel door uitbreidingsplannen van de Lidl. Honderden mensen uit de Oosterparkwijk tekenden voor het behoud van Knollema. De functie die de winkel heeft is bovenal sociaal: voor veel mensen zijn de mensen achter de toonbank een luisterend oor.

Tijdens de Dutch Design Week was Irene Edzes van Vollmer & Partners tafelgast bij Rijksbouwmeester Floris Alkemade in de uitzending over eenzaamheid en inclusie: 

Michi-Noeki in het NOS-journaal:

Michi-Noeki is opgenomen in het advies van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving: 'Ruimte maken voor ontmoeting. De buurt als sociale leefomgeving?'. In het kerstnummer van Architectuur Lokaal 2019 een interview met Jasper Klapwijk en Irene Edzes over Michi-Noeki. In het magazine van het College van Rijksadviseurs (maart 2020) is een filmpje opgenomen over Michi-Noeki.

Michi-Noeki ook bij u in de buurt? Neem contact op met Irene Edzes

 

Woongebieden Actueel Stedenbouwkundig plan In samenspraak Inclusieve samenleving Healing Environment
Michi-Noeki Groningen
Michi-Noeki Groningen
Michi-Noeki Groningen
Michi-Noeki Groningen

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl               vacature!

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685