Landschapsontwerp Huis in de Duinen, Zandvoort

De bijzondere ligging in de duinen bood mooie aanknopingspunten om een weldadige leefomgeving te realiseren rond ‘Huis in de Duinen’. In opdracht van Woonzorg Nederland is deze woonzorglocatie verbouwd en vernieuwd. Met de nieuwe plannen is het Huis in de Duinen echt ín de duinen komen te staan. Deze duinen zijn gecreëerd door ophogingen met zand. Het hiervoor gebruikte zand komt van het terrein zelf, uit zanddepots op het terrein en uit wadi’s die ontgraven zijn. Deze wadi’s tussen de duinen zijn een duurzaam alternatief voor het afvoeren en infiltreren van hemelwater. Is bij de inrichting direct rond de gebouwen vooral de sfeer van de duinen beoogd, aan de randen is het duinlandschap met specifieke duinbeplanting ingericht. De aantrekkelijke omgeving is er voor bewoners, medewerkers en bezoekers, maar ook voor omwonenden. 

Als eerste locatie binnen Kennemerhart maakt Huis in de Duinen gebruik van leefcirkels. Deze vorm van domotica biedt ouderen met een gevorderde dementie meer mogelijkheden om zich vrijer te kunnen bewegen binnen het gebouw en waar dat mogelijk is ook daarbuiten. Om een geliefd ommetje in de tuin te kunnen maken is tussen de gebouwen een goed begaanbaar, obstakelvrij hoofdpad aangelegd. In het golvende landschap is dit pad overal vlak en horizontaal. De gehele transformatie heeft ongeveer twee jaar in beslag genomen. Voor dit zorgproject werken we samen met AGNOVA Architecten met wie wij ook realiseerden: het plan voor psychogeriatrisch wonen in Heelsum, en de transformatie van de Mariënburg in Soest. Andere betrokken partners: Kennemerhart, Hillen & Roosen, Hartekamp, De Groene Jongens.

Lees meer
<
>

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685