Het Nieuwe Beekdal - stapsgewijs weer thuis

Het Nieuwe Beekdal biedt een thuis aan cliënten die psychogeriatrische en/of somatische zorg nodig hebben. In de visie is optimaal tegemoet gekomen aan de gebiedskwaliteit, het uitzicht van bewoners en omwonenden, de vereisten van de doelgroep en de wensen vanuit de zorgverlening. Het nieuwe onderkomen voor mensen met een psychogeriatrische achtergrond in Heelsum is stapsgewijs gerealiseerd. Vollmer+partners werkte voor dit plan nauw samen met AGNOVA architecten in opdracht van Vilente.

Voorheen blokte een langgerekt, verouderd zorggebouw het zicht op het prachtige landschap vanaf de weg. Nu opent het terrein zich naar het Heelsums beekdal. Het natuurlijk reliëf is daarbij benut om tachtig zorgeenheden in een landschappelijk geheel te realiseren. Het aanwezige groen is getransformeerd naar een open parkstructuur, waarbij waardevolle bomen zijn vrijgezet. Door de gebouwen haaks op de helling te plaatsen is het aanwezige hoogteverschil van ca. 6 m benut om elke woongroep een tuin op maaiveld te geven. Zorgvuldig is aangesloten op de stamvoethoogtes van de te handhaven bomen. Paden zijn vlak aangelegd en hekwerken zijn ingepast in plantvakken, zodat ze aan het zicht onttrokken raken. Is rond de terrassen voorzien in bloeiende, gevarieerde beplanting; op de overgang van het terrein naar de natuurlijke gronden van het beekdal is een meer landschappelijke beplanting uitgewerkt. Heestergroepen vormen het focuspunt en de fysieke beëindiging van de lange as door het terrein. Tussen de gebouwen bieden tuinen volop ruimte voor ontmoeting, beleving, ontspanning en beweging. 

Lees meer
<
>

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685