Inrichtingsplan Marienburg, Soest

Inrichtingsplan Marienburg, Soest
Foto: Rufus de Vries
Inrichtingsplan Marienburg, Soest
Inrichtingsplan Marienburg, Soest
Inrichtingsplan Marienburg, Soest
foto: Rufus de Vries

Mariënburg in Soest is een woonzorgcentrum dat bestaat uit meerdere gebouwen waarvan een deel is gesloopt en een deel is vernieuwd. Er is duurzaam gebouwd met behoud van de mooie oude bomen in de omgeving. Met het inrichtingsplan voor de buitenruimte is de samenhang tussen de waardevolle delen van het oude landgoed verbetert zodat het weer herkenbaar is als een samenhangend geheel. Tegelijkertijd is een fijne omgeving voor bewoners en bezoekers gemaakt. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen een besloten deel met een zorgtuin en een gedeelte dat uitnodigend en openbaar toegankelijk is voor buurtbewoners. In het vrij toegankelijke deel is een eerstelijns gezondheidscentrum gelegen. In het besloten deel bieden nieuwe appartementen een woonvorm voor echtparen waarvan één van de partners lijdt aan dementie. Het inrichtingsplan zorgt voor een ontspannen en vanzelfsprekende inpassing van deze functies en maakt dat ze allemaal deel zijn van de prachtige oude parkomgeving. 

Het is voor Woonzorg Nederland een pilot-project voor de verduurzaming van bestaand vastgoed, waaraan de klimaatdoelen voor 2050 ten grondslag liggen. agNOVA architecten heeft zowel de nieuwbouw als de transformatie van de bestaande gebouwen ontworpen. 

Inrichtingsplan Marienburg, Soest

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024